Historia wtz ryki

Dajemy świadectwo uznania godności

Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały utworzone w dniu 15 grudnia 2003 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rykach.

Dowiedz się więcej
mini wide-image

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Zostały stworzone z myślą o osobach o różnym stopniu niepełnosprawności niezdolnych do podjęcia pracy. Uczestnictwo w WTZ jest jedną z dwóch podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Skierowanie na warsztaty wydają – wpisując do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność Warsztatów finansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków starostwa powiatowego.

Głównym założeniem tego typu rehabilitacji jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez m.in. budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. Uczestnicy WTZ mają również zajęcia muzyczne, teatralne, z psychologiem, logopedą, zajęcia ruchowe. Indywidualny program zajęć ustalany jest przez zespół rehabilitacyjny (radę programową), który cyklicznie dokonuje oceny efektów rehabilitacji.

Zajęcia w Warsztatach odbywają się przez cały rok, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warsztaty oferują aktywności z obszaru rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Staramy się proponować uczestnikom aktywności zbliżone do tego, czym zajmują się zawodowo ludzie dorośli oraz takie, które pomagają im włączać się w życie społeczne. Poprzez terapię uczestnicy rozwijają swoje możliwości i talenty, biorą udział w wystawach, konkursach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych. Nasze Warsztaty działają prężnie na polu kulturalno-oświatowym.

placeholder image-sq

Atrakcje, zabawy i imprezy

Każdego roku posiadamy bogaty kalendarz imprez:

Co miesiąc organizujemy też taneczne zabawy urodzinowo-imieninowe, wyjazdy na basen oraz cyklicznie wyjazdy do Teatru Muzycznego, ogniska, kuligi, wspólne wyjścia do parku, na wystawy.

Zabawa karnawałowa

Walentynki

Dzień Kobiet i Mężczyzn

Tłusty Czwartek

Spotkanie wielkanocne

Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Powitanie lata

Święto Pieczonego Ziemniaka

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości

Zabawa andrzejkowa

Spotkanie opłatkowe

Wycieczki kilkudniowe i jednodniowe

Zielona Szkoła

comiesięczne wyjazdy na basen