Warsztaty terapi zajęciowej w rykach

Poznaj naszą instytucję

Nasza historia

All custom sections are fully optimized for mobile devices.

Dowiedz się więcej >>

Podstawa prawna

All custom sections are fully optimized for mobile devices.

Dowiedz się więcej >>

Warunki przyjęcia

All custom sections are fully optimized for mobile devices.

Dowiedz się więcej >>

Kadra

All custom sections are fully optimized for mobile devices.

Dowiedz się więcej >>

Pracownie

All custom sections are fully optimized for mobile devices.

Dowiedz się więcej >>

Zajęcia dodatkowe

All custom sections are fully optimized for mobile devices.

Dowiedz się więcej >>

  Podstawa prawna

 • Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 • Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;

  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

 • Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587)

  Warunki przyjęcia

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba z niepełnosprawnością intelektualną, o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, zawartym w Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rykach o przyjęcie do WTZ,

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

 • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego,

Podania należy składać do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 12.

placeholder image-sq

Nasz zespół

  Kadra WTZ w Rykach

Bożena Wasilewska

Kierownik WTZ

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Beata Bichta

Psycholog

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Magdalena Kostyra

Fizjoterapeuta

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Małgorzata Pawlik

Pracownik socjalny

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Ewa Kryczka

Księgowa

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Instruktorzy terapii zajęciowej

Iwona Burcon

Pracownia artystyczno – teatralna

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Małgorzata Banach

Pracownia bukieciarstwa i technik zdobniczych

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Monika Berezińska

Pracownia informatyczno – multimedialna

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Agata Stoń

Pracownia fryzjerska

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Bożena Świtek

Pracownia gospodarstwa domowego

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Monika Sadrzak

Pracownia umiejętności społecznych

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Małgorzata Wojtasik

Pracownia technik różnych

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Karol Filipek

Pracownia stolarsko-rękodzielnicza

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Aneta Goluch

Pracownia sztuki i ekologii

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Eliza Sikora

Pracownia krawiecka

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Wioletta Rybicka

Pracownia ogrodnicza

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

Roman Grzelak

Pracownia witrażu

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing. Aenean commodo ligula.

  Zajęcia dodatkowe

Zajęcia umuzykalniające


Uczestnicy Warsztatów mają możliwość z korzystania z zajęć umuzykalniających, na których uczą się poprawnego śpiewania znanych i popularnych piosenek, które chętnie później wykonywane są na imprezach integracyjnych, wycieczkach czy też popularnych w WTZ występach karaoke. Uczą się także podstaw rytmiki, podstaw gry na keyboardzie i instrumentach perkusyjnych.

W WTZ istnieje grupa wokalno – instrumentalna pod wymowną nazwą „Damy Radę”, która uświetnia swoimi występami różnego rodzaju imprezy w Warsztatach, środowisku lokalnym a także poza nim.

Uczestnicy mogą min. prezentować swoje umiejętności artystyczne na organizowanych przeglądach piosenki, festynach, imprezach integracyjnych, a także przeglądach kolęd i pastorałek, które również znajdują się w repertuarze grupy.

Uczestnicy grupy zajmują się także obsługą muzyczną imprez i zabaw warsztatowych – obsługują profesjonalny sprzęt nagłaśniający, przygotowują materiał muzyczny służący świetnej zabawie na dyskotekach. W programach komputerowych przygotowują także materiał do własnych występów artystycznych .

Zajęcia teatralno-taneczne

Do grupy teatralno-tanecznej należą osoby o dużej kreatywności. Początkowo mała grupa skupiająca się w większości na zajęciach teatralno- relaksacyjnych przerodziła się w zespół osób ściśle ze sobą współpracujących, a co najważniejsze uzupełniających się wzajemnie. Działalność zespołu polega na organizowaniu imprez, spektakli o różnego rodzaju wyrazie twórczości( pantomima, teatr plastyczny, elementy baletu czy tańca nowoczesnego)mających na celu zainspirowanie uczestników do rozwoju własnej osobowości, sprawności fizycznej, mentalnej i twórczego myślenia. Oprócz wyżej wymienionych form twórczości osoby uczestniczą w zajęciach z ruchu scenicznego, dykcji czy interpretacji, a także doskonalą zajęcia z rytmiki.

Biblioterapia


Opiera się głównie na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury. Literatura daje nam szansę oderwania się od szarej rzeczywistości. Pomaga zrozumieć nam siebie i innych. Może stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie i innym.

Zajęcia z biblioterapii przyczyniają się do wzbogacania naszej wyobraźni i rozszerzają zakres spostrzeżeń i pojęć. Dostarczają również bodźców do rozwoju emocjonalnego. Bywają często inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej, np. dyskusji, działalności plastycznej.

Prawidłowo przebiegający proces terapii książką ma na celu wykrywanie i diagnozowanie oraz stymulowanie potrzeb i uzdolnień a także możliwości kompensacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem nadrzędnym takiej terapii jest niesienie pomocy w odnalezieniu się w życiu codziennym.

Zadaniem biblioterapeuty jest prowadzenie zajęć w taki sposób, aby zainteresowany był w stanie zaakceptować swoją własną niepełnosprawność i aby nauczył się z nią prawidłowo funkcjonować.